شهر فرون آباد

خدمات الکترونیک شهرداری فرون آباد

گزارش تصویری

شهردار فرون آباد

شهردار فرون آباد

سخن شهردار

با توجه به رویکرد مدیریت ارشد شهری در ایجاد تحول اساسی در شهر و توجه به روح و کالبد شهر در مسیر هویت دینی و ایرانی؛ ما نیز وظیفه داریم با محوریت نخبگان و تعیین اولویتها و همچنین سهیم کردن مردم مومن و ولایی شهر فرون آباد که همواره در تمامی عرصه ها پیشتاز و یاری رسان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هستند، در تحقق برنامه های تحولی شهر تلاش کنیم. امید است با اتکا به تدابیر اعضای محترم شورای اسلامی شهر خدمت رسانی صادقانه در عرصه های مختلف و تعامل سازنده با شهروندان بتوانیم شهر فرون آباد را آنگونه که شایسته مردم ارزشی و انقلابی آن است، پیش برده و نقش آفرین و تاثیر گذار باشیم.

ملاقات با شهردار معرفی بیشتر

خدمات الکترونیک

پروژه های شهر فرون آباد

پنجره خدمت رسانی شهرداری شهر فرون آباد شما را در جریان لحظه به لحظه پروژه های شهر قرار می دهد