منشور اخلاقی مسئولین و کارکنان شهرداری فرون آباد


با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
ما مسئولین و کارکنان شهرداری فرون آباد قصد داریم با رعایت موارد زیر اخلاق، شئونات اسلامی و اداری را در فعالیت های خود رعایت نماییم.
کارکنان شهرداری فرون آباد: با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود قرار داده و در مواجهه با ارباب رجوع رعایت ادب، نزاکت و متانت را می نمایند.
کارکنان شهرداری فرون آباد: بر این باورند که شهروندان، متولیان واقعی شهرند و از این رو حضور آنان در شهرداری را مغتنم می شمارند. 
کارکنان شهرداری فرون آباد: با رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب، نزاکت عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری می باشند.
کارکنان شهرداری فرون آباد: باور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعان از مهم ترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند. 
کارکنان شهرداری فرون آباد: انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت آنان در شهرداری جلوگیری نمایند. 
کارکنان شهرداری فرون آباد: مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار آنان قرار دهند. 
کارکنان شهرداری فرون آباد: خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند. 
کارکنان شهرداری فرون آباد: بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در شهرداری فرون آباد می پردازند. 
کارکنان شهرداری فرون آباد: استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده می نمایند. 
کارکنان شهرداری فرون آباد: تمام سعی و تلاش خود را بکار می گیرند تا با خوشرویی و خوش بینی با ارباب رجوع برخورد نمایند. 
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فرون آباد